ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για εμάς στη Φάρμα Κουτσιώφτη η διασφάλιση της ποιότητας είναι μια διαδικασία που δεν σταματά ποτέ.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Tο προσωπικό της εταιρείας μας επιμορφώνεται διαρκώς και υποστηρίζει ενεργά τους στόχους της Ποιότητας και της Ασφάλειας που έχουμε θέσει.

Τα αποτελέσματα της συλλογικής  προσπάθειας καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής είναι εμφανή σε όλα τα τμήματα της Φάρμας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Με βασικά εργαλεία διαχείρισης, ελέγχου και βελτίωσης, η εταιρία μας έχει εντάξει στην καθημερινότητα της μια σειρά από διαδικασίες που διασφαλίζουν όχι μόνο την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά και των υπηρεσιών που αφορούν το σύνολο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Από τη γέννηση του ζώου μέχρι την τυποποίηση του κρέατος εφαρμόζουμε σύστημα ιχνηλασιμότητας έτσι ώστε κάθε προϊόν μας να έχει μια μοναδική ταυτότητα που το συνοδεύει μέχρι και τον τελικό καταναλωτή. Αυτός ο μοναδικός κωδικός εγγυάται ότι το κρέας της Φάρμας μας έχει περάσει όλους του ελέγχους και ότι διαθέτει όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέλουμε για τον καταναλωτή.