ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΦΩΣΙΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Η Φάρμα Κουτσιώφτη είναι προσηλωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος και προσπαθεί να κρατήσει όσο χαμηλότερα γίνεται το οικολογικό αποτύπωμα της. Η Φάρμα έχει διαμορφώσει κατάλληλα την εκτροφή των ζωών της, ώστε να είναι όσο πιο φιλικές στο περιβάλλον γίνεται.

Η λειτουργία της Φάρμας Κουτσιώφτη σέβεται και ακολουθεί όλους τους διεθνείς κανονισμούς και την εθνική νομοθεσία που διέπει τις κτηνοτροφικές μονάδες σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Καθημερινά στη Φάρμα μας παράγονται ισόρροπα σιτηρέσια από έμπειρους διατροφολόγους ώστε να μη γίνεται σπατάλη των διαθέσιμων ζωοτροφών που θα οδηγούσε σε υπερεκμετάλλευση των εδαφών για την παραγωγή τους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η οικονομία σε φυτικούς πόρους και η καλύτερη διατήρηση του περιβάλλοντος.
Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή των ζώων έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο το σωστό μεγάλωμα αλλά και τη λιγότερη επιβάρυνση του εδάφους από άπεπτο άζωτο και από ιχνοστοιχεία που υπάρχουν στις ζωοτροφές.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων, η εταιρεία χρησιμοποιώντας τον πλέον εξελιγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό, διοχετεύει τα επωφελή για την φύση οργανικά απόβλητα στις ιδιόκτητες καλλιέργειες ζωοτροφών με σκοπό την μειωμένη χρήση λιπασμάτων και τον εμπλουτισμό του εδάφους με θρεπτικά συστατικά για την ενίσχυση της καρποφορίας των φυτών.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Φάρμα Κουτσιώφτη είναι περήφανη που μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την φάρμα και την εκτροφή των ζωών έρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών σε συνδυασμό με την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων και μηχανημάτων που συμβάλλουν στην μείωση της απαιτούμενης ενέργειας, μας βοηθάει να μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα της φάρμας.

Παράλληλα, είμαστε ιδιαίτερα ενεργοί στην ανακύκλωση χαρτιού, ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών, με σκοπό την μείωση των αποβλήτων και τη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος.